ویزای شریک زندگی (همسر)

استرالیا ◄ ویزای شریک زندگی (همسر) متقاضیان مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای شریک زندگی باید توسط همسر یا نامزد یا شریک زندگی خود که در استرالیا زندگی می کند ضمانت شوند. ضامن می بایست مقیم دائم، شهروند استرالیا یا شهروند قانونی نیوزلند بوده...