برچسب شده: مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا 2015

مهاجرت به کانادا در سال2015 مهاجرت از طریق خود اشتغالی فدرال کانادا خود اشتغالی فدرال (Federal Self-Employed) روشی مختص کشاورزان ، ورزشکاران (در سطح حرفه ای) ، نویسندگان و هنرمندان می باشد. متقاضی خوداشتغالی...

مهاجرت به کانادا-pic2

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا   کانادا یکی از کشورهای مورد تخصص ماست. برای آگاهی از اطلاعات و قوانین مهاجرت به کانادا، اقامت کانادا، ویزای کانادا، تحصیل در کانادا، مهاجرت کاری به کانادا و آشنایی با...

شرایط مهاجرت به کانادا

شرایط مهاجرت به کانادا   اشخاصی که می توانند برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند به دسته های ذیل تقسیم می شوند. الف) گارگران ماهر و حرفه ای ها این دسته از اشخاص برحسب میزان تحصیلات،...