برچسب شده: شرایط مهاجرت به کانادا

ویزای دائم کانادا برای والدین

ویزای دائم کانادا برای والدین

پذیرش پرونده مهاجرتی کانادا برای والدین و پدربزرگها و مادربزرگها که بین مهاجران کانادایی از سرار جهان بسیار پرطرفدار است در سال ٢٠١٥ دوباره آغاز خواهد شد. پس از چند سال تعلیق در پذیرش...

شرایط مهاجرت به کانادا

شرایط مهاجرت به کانادا

شرایط مهاجرت به کانادا   اشخاصی که می توانند برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند به دسته های ذیل تقسیم می شوند. الف) گارگران ماهر و حرفه ای ها این دسته از اشخاص برحسب میزان تحصیلات،...