برچسب: بهترین راه مهاجرت به استرالیا، مهاجرت به استرالیا2016، شرایط مهاجرت به استرالیا 2016

بررسی تعداد دعوتنامه های صادر شده جهت مهاجرت به استرالیا

بررسی تعداد دعوتنامه های صادر شده جهت مهاجرت به استرالیا

مجموع تعداد دعوتنامه های صادر شده برای ویزاهای تخصص و مهارت در ماه ژانویه سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. همچنین کوتاه شدن زمان صدور دعوتنامه ها برای مشاغلی نظیر حسابداری، تحلیلگران فناوری اطلاعات...

پذیرش تافل از مهندسین متقاضی مهاجرت به استرالیا

پذیرش تافل از مهندسین متقاضی مهاجرت به استرالیا

قابل توجه مهندسین گرامی متقاضی مهاجرت به استرالیا: انجمن مهندسین استرالیا از اول ژانویه 2016 مدرک تافل را نیز به عنوان مدرک زبان معتبر در کنار آیتلس میپذیرد. همانگونه که مستحضر هستید انجمن مهندسین...