برخورد قاطع با شوخی «آبپاشی» ؛ سلب امنیت شهروندان در زمره مصادیق مجرمانه است

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضایی با افرادی که تحت عنوان اسید اقدام به پاشیدن آب به صورت زنان می‌کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد؛ زیرا تهدید افراد و سلب امنیت...