مجله خبری و سرگرمی بلاگ

دریافت نفقه

دریافت نفقه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛ سازوکارهای قانونی دریافت نفقه بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب...

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی

                                          درراستای احقاق حق با شما هستیم.  این موسسه با به کار گرفتن وکلا...