مجله خبری و سرگرمی بلاگ

ازدواج دوباره و پیامدهای قانونی

ازدواج دوباره و پیامدهای قانونی

ازدواج دوباره و پیامدهای قانونی اصل آزادی اراده یكی از موضوعاتی است كه مورد توجه قانونگذاران كشور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. براساس ماده 10 قانون مدنی ایران، قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی...

عواقب قانونی خودداری از پرداخت نفقه

عواقب قانونی خودداری از پرداخت نفقه

در گفت‌­و­گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛عواقب قانونی خودداری از پرداخت نفقه    گروه حقوقی- در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه...

تعدادي از آراء هيئت عمومی ديوان عدالت اداری مرتبط باشهرداری

تعدادي از آراء هيئت عمومی ديوان عدالت اداری مرتبط باشهرداری

1] به صراحت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 اختيار شوراهاي اسلامي شهر و روستا در وضع و برقراري عوارض...

رأی شماره‌های 206-207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع …(ازدواج و طلاق غیر مدخوله)

رأی شماره‌های 206-207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع …(ازدواج و طلاق غیر مدخوله)

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۵۹۷ شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۹۱۶ رأی شماره‌های ۲۰۷ـ ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل...

رأی شماره ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چکهای برگشتی…

رأی شماره ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چکهای برگشتی…

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۶۱۱ یکشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۹۵۶ رأی شماره ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه نودو پنجمین...

مهم‌ترین تغییرات در‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مهم‌ترین تغییرات در‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمد ساریخانی بررسی شد؛ مهم‌ترین تغییرات در‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گروه حقوقی- دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی نقش پررنگی در تامین حقوق شهروندان در برابر...

رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما …

رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما …

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۶۳۵ دوشنبه،۴ آذر ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۲۰۰۱۹ رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت...

تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

بسته حقوقی برای آشنایی با مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری؛ تجدید رسیدگی در بالاترین محکمه اداریگروه حقوقی:فرزانه‌سادات نورمفیدی- در اصل 173 قانون اساسی از دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» نام برده شده...

رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی

رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۶۸۷ یکشنبه،۲۵ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۶ رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف...

رأی شماره54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف…

رأی شماره54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف…

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۶۷۷ دوشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۳۹ رأی شماره54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی...