مجله خبری و سرگرمی بلاگ

قتل از موانع ارث است

قتل از موانع ارث است

قتل از موانع ارث است قتل از موانع ارث است بنام خدا نوشته : دکتر ابوالحسن محمدی قال (ص) “لامیراث للقاتل” ” قتل از موانع ارث است ” ( قانون مدنی ) آنچه دراین...

بسته حقوقی برای خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده‌اند

بسته حقوقی برای خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده‌اند

بسته حقوقی برای خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده‌اندسهم فرزندان بعد از مرگ پدر     گروه قضایی- ویدا موسوی: از ابتدای امسال تا هفته اول مهر ماه، 186 هزار و 454 نفر...

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند ماترک متوفی را تقسیم کنند

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند ماترک متوفی را تقسیم کنند

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند ماترک متوفی را تقسیم کنند نحوه رسیدگی به انحصار وراثت گروه حقوقی- ویداسادات موسوی: وفات در کنار تولد، ازدواج، طلاق و صاحب فرزند شدن از وقایعی است که...

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر امین‌پور، مدرس دانشگاه بررسی شد؛بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه    گروه حقوقی- ندا هلیلی: قواعد ارث در کشور ما امری است یعنی جای چانه‌زدن و...

دعوی بطلان تقسیم

دعوی بطلان تقسیم

دعوی بطلان تقسیم   حسين قربانيان*با عنایت به مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی، در خصوص راه‌های بطلان تقسیم، و با نسخ ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، چنانچه شخصی...

تقسیم ارث با وجود جنین

تقسیم ارث با وجود جنین

تقسیم ارث با وجود جنین در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر یوسفی صادقلو بررسی شد؛تقسیم ارث با وجود جنین    گروه حقوقی- ندا هلیلی: با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش...

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر امین‌پور، مدرس دانشگاه بررسی شد؛ آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث گروه حقوقی- ندا هلیلی: میراثی که از متوفی باقی می‌ماند...

میراث غیر مسلمان

میراث غیر مسلمان

 میراث غیر مسلمان منابع مقاله: مجله فقه اهل بیت، شماره 29، هاشمی شاهرودی، یسد محمود؛ مسائل مستحدثه بحثی در باب ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان و حجب ورثه غیرمسلمان طرح مساله و پیشینه...

مطالعه تطبیقی ارث زن

مطالعه تطبیقی ارث زن

مطالعه تطبیقی ارث زن گنجينه معارف مطالعه تطبیقی ارث زن / دیلمی، احمد منابع : فصلنامه نامه مفید، شماره 29 | چکیده: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از...

بایدها و نبایدهای سرپرستی محجوران

بایدها و نبایدهای سرپرستی محجوران

بایدها و نبایدهای سرپرستی محجوران دادستان عمومی و انقلاب سمنان در گفت‌وگو با «حمایت» عنوان کرد: بایدها و نبایدهای سرپرستی محجوران گروه قضایی: سعیده جلادتی- در اغلب استان‌ها، دفاتری برای رسیدگی به حقوق محجوران...