مجله خبری و سرگرمی بلاگ

ورشکستگی در حقوق تجارت

ورشکستگی در حقوق تجارت

نکاتی درباره ورشكستگی در حقوق تجارت ورشكستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است كه از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی كند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت...

تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت...

جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران...

جعل و تزویر

جعل و تزویر

بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون تعزیرات راهکارهای قانونگذار برای مقابله با سندسازی و ساخت مهر و امضا جعل در لغت به معنای «خلق كردن و دگرگون كردن» و تزویر به معنای...

جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی

جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۱۳ دوشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۶ نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۹۸ شماره پرونده ۱۶۱۶ ـ ۱/۱۸۶...

با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۵۱ شنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۹ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳ ۲۶۹ شماره پرونده ۸۱۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال با...

صدور قرار تعلیق

صدور قرار تعلیق

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۴۷ چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۵ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳ ۲۶۴ شماره پرونده ۱۱۳۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال محکومی...

جعل

جعل

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۴۹ چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۱ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳ ۲۶۶ شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳ سؤال «اصولاً...

جرم افترا

جرم افترا

بررسی عناصر جرم افترا انتساب جرم به دیگران چه عواقبی دارد؟ افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن كه قادر به اثبات آن باشد....