دسته: خدمات

امور ملک و املاک

مهم ترین دعاوی مرتبط با املاک ، دعوای خلع ید غاصبانه ، دعوای تخلیه و دعاوی تصرف می باشند. عدم آگاهی از این گونه دعاوی و طریقه اقامه صحیح آن سبب می شود بسیاری از افراد پس از طرح دعوا و پی...

مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها

مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها اعمال حقوق اشخاص به دو دسته کلی تقسیم می شوند: عقود و ابقاعات. ابقاعات به اعمال حقوقی گفته می شود که تنها با اراده یک شخص تحقق یافتنی است...

داوری

داوری  یکی از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی  افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است. داوری  یک نوع دادرسی اختصاصی محسوب می شود چرا که...

دعاوی اسناد تجاری

اسناد تجاری (چک، سفته، برات) اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند. اسناد تجاری به مفهوم عام به کلیه اسنادی که...

ثبت علائم تجاری داخلی یا ثبت اختراع،طرح صنعتی،برند و علامت تجاری

ثبت علائم تجاری داخلی یا ثبت اختراع،طرح صنعتی،برند و علامت تجاری حقوق مالکیت فکری عهره دار تبیین چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر است که در دو دسته مالکیت صنعتی و...

دعاوی امور خانواده

دعاوی امور خانواده دعاوی خانواده آن دسته از دعاوی است که راجع به امر ازدواج و زناشویی یا ناشی از آن باشد. با توجه به اینکه وضعیت نکاح و مسائل حقوقی پیرامون آن بسیار...