دسته: مقالات حقوق خصوصی

اختلافات تجاری بین‌المللی و دادگاه‌های صالح

اختلافات تجاری بین‌المللی و دادگاه‌های صالح گاهی اوقات پس از انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی یا در جریان اجرای مفاد مربوط به این قراردادها، اختلافاتی میان طرفین این قراردادها حادث می‌شود که ناشی از نوع...

تحلیل قانون خرید اراضی و ابنیه

تحلیل قانون خرید اراضی و ابنیه تحلیل قانون خرید اراضی و ابنیه (ساختمان یا عمارت و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷) در مورد این قانون بهتر است که مثالی برای...

تخلفات در کمیسیون ماده100شهرداریها

تخلفات در کمیسیون ماده100شهرداریها آیا تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها را میدانید ؟ ۱ – تخلف احداث بنای بدون پروانه : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر...