دسته: مقالات حقوق خصوصی

شرایط اساسی صحت معاملات

عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه...

بررسی قانونی وضعیت استخدامی تا مرجع رسیدگی به شکایت‌های کارمندان و کارگران

 افراد شاغل را می‌توان به دو دسته کارگر و کارمند تقسیم کرد. به طور معمول به افراد تابع قانون کار، کارگر و به تابعان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند گفته مي‌شود. منظور از كارگر،...