دسته: مقالات حقوق خصوصی

اختیار فسخ معامله در قانون مدنی

اختیار فسخ معامله در قانون مدنی

خیار یا خیار فسخ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است. خیار، اسم مصدری به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری‌ است که شخص در فسخ معامله دارد. در...

شرایط اساسی صحت معاملات

شرایط اساسی صحت معاملات

عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه...

چگونه می‌توان دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟

چگونه می‌توان دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟

یکی از دعاوي مطرح در محاكم قضايي، دعوي ممانعت از حق و تقاضاي رفع ممانعت از حق است. ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضاي كسي...

نکات کاربردی پیرامون عقد اجاره در قوانین موضوعه

نکات کاربردی پیرامون عقد اجاره در قوانین موضوعه

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره‌کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود. این سند شامل مشخصات طرفین قرارداد، میزان اجاره‌بها، مدت اجاره، مورد اجاره و شرایط طرفین در...

بررسی قانونی وضعیت استخدامی تا مرجع رسیدگی به شکایت‌های کارمندان و کارگران

بررسی قانونی وضعیت استخدامی تا مرجع رسیدگی به شکایت‌های کارمندان و کارگران

 افراد شاغل را می‌توان به دو دسته کارگر و کارمند تقسیم کرد. به طور معمول به افراد تابع قانون کار، کارگر و به تابعان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند گفته مي‌شود. منظور از كارگر،...