دسته: مقالات حقوق خصوصی

 نحوه درخواست اعاده دادرسی

نحوه درخواست اعاده دادرسی دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی می‌کند؟ اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شكایت از احكام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛...

ورشکستگی در حقوق تجارت

نکاتی درباره ورشكستگی در حقوق تجارت ورشكستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است كه از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی كند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت...

تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت...

حقوق متهم و شاکی در دعاوی کیفری

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه...

ختم دادرسی با صلح و سازش

موضوع سازش و درخواست آن از دادگاه مستلزم رعايت شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني است. بر این اساس، هر يک از طرفين پرونده در هر مرحله...