دسته: اخبار

رسید‌گی مجد‌د‌ به آرای خلاف شرع بیّن

گزارش «حمایت» از شیوه اجرای ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین دادرسی کیفری ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری د‌ر حالی شیوه جد‌ید‌ی را برای تجد‌ید‌نظر د‌ر آرای«خلاف بیّن شرع» پیش‌بینی کرد‌ه است که...

قراردادهای موقت کارگری ممنوع شد

کارگران چشم‌انتظار اجرایی شدن امنیت شغلی قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی در کارگاه‌ها، برای کارگران ایرانی تبدیل به کابوس شده است. نبود امنیت شغلی زندگی خانوارهای کارگری را به شدت تحت تاثیر قرار...

تکذیب خبر صدور حکم ماموران سعودی

یک مقام آگاه ایرانی گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره صدور حکم دو مامور سعودی متعرض به دو نوجوان ایرانی را تکذیب کرد. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز چهارشنبه دومین دادگاه...