دسته: دانستنی های حقوقی

چگونگی ثبت ازدواج دوم و دريافت دستمزد از شوهر!

پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاهي كافي نداشته‌ايد. در مجموعه نوشتاري...

آيا مي‌دانيد، موجبات «انحلال عقد نکاح» و «فسخ ازدواج» چيست؟

حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاهي كافي نداشته‌ايد. در...

حیله حقوقی برای فرار از بدهی!

واکاوی معامله به قصد فرار از دین در چنبره قانون مدنی حیله حقوقی برای فرار از بدهی! اصطلاح “معامله به قصد فرار از دین” در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه...

مجازات جعل امضاء چيست؟

مجازات جعل امضاء چيست؟ يك حقوقدان گفت: نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود. محمد رسولي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره...

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را...

ازطلاق غيرقابل رجوع تا ادعاي اعسار و مجازات سقط جنين

حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اين‌كه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاه كافي نداشته‌ايد. در...

آیا می دانید مجازات «بلوتوث مبتذل و مستهجن» چيست؟

حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاه كافي نداشته‌ايد. در...

کالای غيراستاندارد و چگونگي دريافت خسارت ناشي از مصرف آن

برابر قانون هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالايي اجباري اعلام شود با گذشت مهلت قانوني، توليد، تمركز، توزيع و فروش آن با كيفيت كمتر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع...

آيا مي‌دانيد در صورت تحقق 12 شرط زن مي‌تواند راسا تقاضاي طلاق كند؟

كمتر پيش مي‌آيد كه زن يا حتي مردي نسبت به حقوقي كه در ضمن عقد به يكديگر تفويض مي‌كنند اگاهي داشته باشند. آيا مي‌دانستيد كه زن در 12 شرطي كه در ضمن عقد در...

«چک برگشتی» چه زماني كيفری است و چه زمانی حقوقی میشود؟

اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به كدام محكمه...