دسته: دانستنی های حقوقی

نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی

نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از...

بررسی نکاتی پیرامون احوال شخصیه در قوانین و متون فقهی

بررسی نکاتی پیرامون احوال شخصیه در قوانین و متون فقهی

احــوال شخــصیـه، مجموعه‌ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف‌ نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و...

دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی می‌کند؟

دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی می‌کند؟

نحوه درخواست اعاده دادرسی  اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شكایت از احكام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف كه دادگاه از رأی قطعی سابق...

اختیار فسخ معامله در قانون مدنی

اختیار فسخ معامله در قانون مدنی

خیار یا خیار فسخ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است. خیار، اسم مصدری به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری‌ است که شخص در فسخ معامله دارد. در...

تجديدنظرخواهي كيفري و جهات قانوني آن

تجديدنظرخواهي كيفري و جهات قانوني آن

حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاهي كافي نداشته‌ايد. در...

«حضانت» و مجازات پس ندادن طفل!

«حضانت» و مجازات پس ندادن طفل!

حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاهي كافي نداشته‌ايد. در...

همه نكاتي كه زن و شوهر درباره‌ي نفقه بايد بدانند

همه نكاتي كه زن و شوهر درباره‌ي نفقه بايد بدانند

همه نكاتي كه زن و شوهر درباره‌ي نفقه بايد بدانند حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن...

تصرف دارايي‌هاي زن و فروش جهيزيه‌!

تصرف دارايي‌هاي زن و فروش جهيزيه‌!

حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاهي كافي نداشته‌ايد. در...