دسته: آمریکا

شرایط مهاجرت به آمریکا

شرایط مهاجرت به آمریکا تعداد متقاضیان تحصیل در آمریکا ، مهاجرت به امریکا و اخذ اقامت آمریکا (گرین کارت) در مقایسه با هر کشوری بسیار بالاتر است. آمریکا به عنوان اولین قدرت اقتصادی جهان با بزرگترین منابع...

درباره آمریکا

درباره آمریکا

درباره آمریکا کشور آمریکا به دلیل بهره مند بودن از منابع عظیم مالی، اقتصادی، صنعتی، انسانی و …  نیاز روز افزونی به پذیرش متخصصان و نخبگان در همه زمینه های علم و فناوری در خود...