دسته: انگلیس

تحصیل در انگلستان

تحصیل در انگلستان تحصیل در انگلستان (وکیل مهاجرت به انگلستان -مهاجرت به انگلستان مهاجرت تحصیلی به انگلستان، اقامت تحصیلی در انگلستان ) تعداد زیادی از دانش آموزان عزیز در داخل کشورمان مشتاق ادامه تحصیل در...

شرایط مهاجرت به انگلستان

شرایط مهاجرت به انگلستان   تاریخچه حقوق انگلستان در این مبحث با نظام حقوقی اخذ تابعیت ،  اقامت و حقوق مهاجرت در انگلستان آشنا می شویم. نظام حقوقی انگلستان بر طبق پایه حقوق عرفی (common law) شکل...

درباره انگلستان

درباره انگلستان موقعیت جغرافیایی انگلستان انگلستان از شمال با اسکاتلند و از غرب با ولز هم‌ مرز است و مهم ترین و عمده‌ ترین جز تشکیل دهنده کشور بریتانیا است. مرزهای آبی انگلستان در شمال غرب دریای...