دسته: استرالیا

مهاجرت کاری به استرالیا

مهاجرت کاری به استرالیا   مرسوم ترین راه مهاجرت به استرالیا ویزای تخصص و مهاجرت کاری به استرالیا می باشد. به این معنا که این راه سهل می باشد، زیرا استرالیا به دنبال مهاجرانی...

شرایط مهاجرت به استرالیا

شرایط مهاجرت به استرالیا

شرایط مهاجرت به استرالیا بر طبق تحقیقات صورت گرفته مهاجرت به استرالیا از کلیه ی نقاط جهان افزایش قابل توجهی در سالهای گذشته داشته است. مهاجرت به استرالیا به علت سیاستهای جذب نیروی کار...

درباره استرالیا

درباره استرالیا استرالیا ششمین کشور بزرگ دنیا پس از روسیه٬کانادا٬چین٬ایالات متحده و برزیل است با وجود اين جمعیت استرالیا زیاد نیست و حدود 22 میلیون نفر می باشد. استرالیا نواحی بسیار حاصل خیزی داردو بيش از 75...