دسته: دانمارک

تحصیل در دانمارک

تحصیل در دانمارک

تحصیل در دانمارک براساس گزارش یک شبکه جهانی تحقیقات دانشگاهی دانمارک در رتبه بندی جهانی در مکان پنجم عالی ترین کشور جهان جهت عرضه امکانات آموزش عالی قرار گرفته است. دانمارک نیز در صدر...

شرایط مهاجرت به دانمارک

شرایط مهاجرت به دانمارک

کشور های اسکاندیناوی- بدون نیاز به گذرنامه چنانچه یکی از اتباع نروژ، سوئد، فنلاند یا ایسلند باشید، می توانید آزادانه وارد دانمارک شده و تا هر زمان که تمایل داشته باشید در اینجا اقامت...

درباره دانمارک

درباره دانمارک

درباره دانمارک پادشاهی دانمارک کوچک ترین کشور منطقه اسکاندیناوی در اروپا است و به عنوان پل ارتباطی کشورهای این منطقه و آلمان محسوب می‌شود. دانمارک با ۴۳٬۰۹۴کیلومتر مربع وسعت و 5.5 میلیون نفر جمعیت...