دسته: مقالات حقوق خانواده

آیا زنان برای هزینه‌های پرداختی در منزل همسرشان باید رسید بگیرند؟

آیا زنان برای هزینه‌های پرداختی در منزل همسرشان باید رسید بگیرند؟

گزارش فارس از جایگاه زنان در لایحه حمایت از خانواده/ آیا زنان برای هزینه‌های پرداختی در منزل همسرشان باید رسید بگیرند؟ خبرگزاری فارس: لایحه حمایت از خانواده بالاخره در اولین روز از هفته جاری...

بررسی تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در گفت‌وگو با اکبری، قاضی دیوان عالی کشور

بررسی تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در گفت‌وگو با اکبری، قاضی دیوان عالی کشور

بررسی تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در گفت‌وگو با اکبری، قاضی دیوان عالی کشور  زنان، بله را با اجازه دولت بگویند «در صورت اخذ نکردن مجوز برخی از اساتید، عقیده به نبود...

رأي وحدت رويه شماره 705ـ 1/8/1386ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد در دعاوي ناشي از عقد نكاح

رأي وحدت رويه شماره 705ـ 1/8/1386ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد در دعاوي ناشي از عقد نكاح

رأي وحدت رويه شماره 705ـ 1/8/1386ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد در دعاوي ناشي از عقد نكاح شماره5725/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎...

رأي وحدت رويه شماره 633 ديوان عالي كشور در مورد ترك انفاق زوج (147)

رأي وحدت رويه شماره 633 ديوان عالي كشور در مورد ترك انفاق زوج (147)

‌رأي وحدت رويه شماره 633 ديوان عالي كشور در مورد ترك انفاق زوج (147) ‌نقل از شماره 15832-1378.4.17 روزنامه رسمي  ‌شماره 2034 – هـ 1378.3.31 [z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 34.77 هيأت عمومي  ‌حضرت آيت...

در پرونده اجرايي مهريه و نفقه با توجه به خصوصيت دعاوي خانوادگي چنانچه رأي تقسيط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهريه و يا نفقه صادر گردد و ,,,

در پرونده اجرايي مهريه و نفقه با توجه به خصوصيت دعاوي خانوادگي چنانچه رأي تقسيط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهريه و يا نفقه صادر گردد و ,,,

در پرونده اجرايي مهريه و نفقه با توجه به خصوصيت دعاوي خانوادگي چنانچه رأي تقسيط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهريه و يا نفقه صادر گردد و ,,,   279 سؤال ـ در...

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ،٢٢ ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٢ ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ۵۶٢ ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎره ١٩٨٣۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ٢٠/١/١٣٩٢ ١١۶٠ﺷﻤﺎره جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیئت مدیره...

حق مسکن

حق مسکن

ريزه‌کاري‌هاي اعمال «حق مسکن» اگر سري به راهروي دادگاه‌هاي خانواده بزنيد، مي‌بينيد که يکي از مشکلات زن و شوهرهاي امروزي حق تعيين محل زندگي و مسکن است. طبق ماده 1114قانون مدني، حق تعيين محل...