دسته: مقالات حقوق خانواده

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي شماره ویژه نامه: ۶۲۶         دوشنبه،۶ آبان ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۹۹۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست شماره۴۴۶۰۸/۱۰                                                                         ۲۱/۷/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین...

نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده

درگفت‌وگوی«حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه بررسی‌شد؛ نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده گروه قضایی- ابوالقاسم شم‌آبادی: خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذاران بوده، به طوری که مطابق قانون...