دسته: مقالات حقوق خانواده

وکالت شما را در دعاوی امور خانواده بر عهده می گیریم

اکراه در عقد نکاه

اکراه در عقد نکاه

ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است. به عبارت دیگر هر روی آنها باید این...

پاسخ به ابهاماتی درباره افزایش میزان و نحوه وصول مهریه

پاسخ به ابهاماتی درباره افزایش میزان و نحوه وصول مهریه

ناآگاهی مردم از مسایل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، لذا ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی،...

چگونه جرم ترک انفاق زوجه محقق می‌شود‌‌؟

چگونه جرم ترک انفاق زوجه محقق می‌شود‌‌؟

قانونگذار ایران د‌‌ر ماد‌‌ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد‌‌ حقوق و تكالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد‌‌ واجب‌النفقه اقد‌‌ام كرد‌‌ه است. به‌ موجب...

ماده۴۲ قانون حمایت خانواده

ماده۴۲ قانون حمایت خانواده

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۳۵ سه‌شنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۱۵ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳ ۲۲۰ شماره پرونده ۷۲۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال با...

جهیزیه در عرف و قانون

جهیزیه در عرف و قانون

موضوعی به نام جهیزیه در کنار مهریه، یکی از مسایلی است که میان اغلب خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین شأن دختران جوان در نظر گرفته می‌شود، البته این موضوع نیز از نکاتی است...

تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه

تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه

  تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه نورعلی مظاهری1و محمد عظیمیان2 پیشگفتار قانون اصلاح موادی از قانون مدنی3 «با هدف اصلاح سهم‌الارث زوجه در تاریخ 6/11/1387 به تصویب مجلس...

شرايط طلاق توافقي

شرايط طلاق توافقي

آمارها نشان مي دهد هم اكنون در كشور ما بيش از 21 ميليون خانواده و هسته خانوادگي تشكيل و ثبت شده كه با وصف همه گرفتاري ها و مشكلات تلاش زيادي براي تحكيم و...