دسته: مقالات حقوق جزایی

حداکثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار 30 روز است

دکتر جهانگیر در مراسم افتتاح بازداشتگاه کرمان : رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مراسم افتتاح بازداشتگاه کرمان گفت: بازداشتگاه مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین آنها، منتهی...

آشنایی با انواع مجازات‌ها

مجازات‌های اصلی، تبعی و تکمیلی در دایره قوانین جزایی   مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند. مجازات اصلی به مجازاتی گفته می‌شود که در قوانین جزایی،...

با نگاهی تفکیکی و تجمیعی نسبت به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات

فرمول مجازات« تعدد جرم» در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟ عدد جرم به ارتكاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم براي اتهامات متعدد پيشين خود به محكوميت كيفري قطعي رسيده باشد.  خواه...