دسته: مقالات حقوق جزایی

جرم افترا

بررسی عناصر جرم افترا انتساب جرم به دیگران چه عواقبی دارد؟ افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن كه قادر به اثبات آن باشد....

ادله اثبات دیه

ادله اثبات دیه مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۳۱ دوشنبه،۲۶ آبان ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۲ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳ ========================================================= ۲۰۰ شماره پرونده ۴۸۵ ـ ۱/۱۸۶...