دسته: مقالات حقوق جزایی

جرم افترا

جرم افترا

بررسی عناصر جرم افترا انتساب جرم به دیگران چه عواقبی دارد؟ افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن كه قادر به اثبات آن باشد....

عواقب شرکت کنندگان در نزاع

عواقب شرکت کنندگان در نزاع

منازعه یکی از جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شود كه غیر قابل گذشت است. تحقق این جرم، منوط به شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرح در ماده 615 بخش تعزیرات قانون...

همه چیز درباره جرم آدم‌ربایی

همه چیز درباره جرم آدم‌ربایی

آدم‌ربايي به معناي سلب آزادي تن است و به انتقال يک شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر با استفاده از زور، تهديد يا فريفتن گفته مي‌شود. در تعریفی دیگر می‌توان گفت...

ادله اثبات دیه

ادله اثبات دیه

ادله اثبات دیه مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۳۱ دوشنبه،۲۶ آبان ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۲ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳ ========================================================= ۲۰۰ شماره پرونده ۴۸۵ ـ ۱/۱۸۶...

چگونه جرم کلاهبرداری محقق می‌شود؟

چگونه جرم کلاهبرداری محقق می‌شود؟

بردن مال دیگری با مانور متقلبانه کلاهبرداري به معناي بردن مال ديگري از طريق توسل توام با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه است. براي تحقق جرم كلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه براي...

چگونه جرم کلاهبرداری محقق می‌شود؟

چگونه جرم کلاهبرداری محقق می‌شود؟

بردن مال دیگری با مانور متقلبانه   کلاهبرداري به معناي بردن مال ديگري از طريق توسل توام با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه است. براي تحقق جرم كلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه...