دسته: مقالات حقوق جزایی

وکالت شما را در دعاوی کیفری بر عهده می گیریم

خیانت در امانت

خیانت در امانت؛تضعیف اعتماد جامعه یکی از جرایم مهمی که هم در آیات و روایات متعدد بر مذموم بودن آن تاکید شده و هم در قوانین تعزیراتی برای آن مجازات‌های خاصی در نظر گرفته...

جرم نشر اکاذیب

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران...

جعل و تزویر

بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون تعزیرات راهکارهای قانونگذار برای مقابله با سندسازی و ساخت مهر و امضا جعل در لغت به معنای «خلق كردن و دگرگون كردن» و تزویر به معنای...

جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۱۳ دوشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۶ نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۹۸ شماره پرونده ۱۶۱۶ ـ ۱/۱۸۶...

با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۵۱ شنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۹ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳ ۲۶۹ شماره پرونده ۸۱۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال با...

صدور قرار تعلیق

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۴۷ چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۵ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳ ۲۶۴ شماره پرونده ۱۱۳۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال محکومی...

جعل

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۴۹ چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۱ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳ ۲۶۶ شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳ سؤال «اصولاً...