دسته: منتخب اراء دیوان عدالت اداری

پیرامون منتخب اراء دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۹۰۶ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۷۶۱ چهارشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۳ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۳۹۶ رأی شماره ۱۹۰۶ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک،...

رأی شماره ۱۹۱۰ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۷۶۱ چهارشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۳ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۳۹۶ رأی شماره ۱۹۱۰ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک،...

رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت ایام حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت دولتی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۷۳۰ شنبه،۲۴ آبان ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۰ رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت ایام حضور در جبهه به...

رأی شمار‌های ۸۴۹ الی ۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۷۳۰ شنبه،۲۴ آبان ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۰ رأی شمار‌های ۸۴۹ الی ۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به...

رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۷۳۰ شنبه،۲۴ آبان ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۰ رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس شماره هـ/۹۰/۳۳۶ ۱۰/۸/۱۳۹۳...

رأی شماره‌های 206-207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع …(ازدواج و طلاق غیر مدخوله)

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۵۹۷ شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۹۱۶ رأی شماره‌های ۲۰۷ـ ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل...

رأی شماره ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چکهای برگشتی…

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۶۱۱ یکشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۹۵۶ رأی شماره ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه نودو پنجمین...

مهم‌ترین تغییرات در‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمد ساریخانی بررسی شد؛ مهم‌ترین تغییرات در‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گروه حقوقی- دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی نقش پررنگی در تامین حقوق شهروندان در برابر...

رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما …

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۶۳۵ دوشنبه،۴ آذر ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۲۰۰۱۹ رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت...