دسته: مقالات امور حسبی

آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم

درگفت‌وگوبا دکتر عباس‌آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛ آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم گروه قضایی- مرگ رویدادی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد به دلیل انتقال قهری اموال به بازماندگان،...