دسته: مقالات امور حسبی

آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم

آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم

درگفت‌وگوبا دکتر عباس‌آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛ آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم گروه قضایی- مرگ رویدادی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد به دلیل انتقال قهری اموال به بازماندگان،...