دسته: مقالات امور حسبی

مطالعه تطبیقی ارث زن

مطالعه تطبیقی ارث زن گنجينه معارف مطالعه تطبیقی ارث زن / دیلمی، احمد منابع : فصلنامه نامه مفید، شماره 29 | چکیده: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از...

بایدها و نبایدهای سرپرستی محجوران

بایدها و نبایدهای سرپرستی محجوران دادستان عمومی و انقلاب سمنان در گفت‌وگو با «حمایت» عنوان کرد: بایدها و نبایدهای سرپرستی محجوران گروه قضایی: سعیده جلادتی- در اغلب استان‌ها، دفاتری برای رسیدگی به حقوق محجوران...

مرجع صلاحیت‌دار در امور حسبی

در گفت‌وگوی «حمایت» با سید احمد باختر مدرس دانشگاه بررسی شد؛ مرجع صلاحیت‌دار در امور حسبی  گروه حقوقی – امور حسبی اموری هستند که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند....

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها بسته حقوقی برای آشنایی با نحوه اداره امور کودکان؛ اولیای قانونی و حدود وظایف آنها هنوز هم گاهی تنها امیدی که برای اصلاح دانش‌آموز متمرد وجود دارد این...

انتخاب وصی برای بعد از مرگ

انتخاب وصی برای بعد از مرگ در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛ انتخاب وصی برای بعد از مرگ  همواره مرگ، بين آدمي و اندوخته‏هايي كه دارد فاصله مي‏اندازد و قدرت حفظ، تصرف...

مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محکومیتها و دعاوی علیه مورث

 مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محکومیتها و دعاوی علیه مورث  مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محکومیتها و دعاوی علیه مورثچکیدهاصولا ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات، دیون و سایر الزامات مورث ندارند، زیرا...

ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی

ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۰۱ دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۵۴۵/۹۲/۷            ...

احکام ارث

احکام ارث ميزان در ارث بردن پسر و دختر از ثلث 1449. فردى ثلث خود را براى هزينه ازدواج دختر و پسر خود وصيت نمود، آيا دختر و پسر به صورت مساوى سهم مى...

ماليات بر ارث

ماليات بر ارث هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده...