دسته: مقالات امور حسبی

درخواست تقسیم ترکه

درخواست تقسیم ترکه

دو قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه حسین قربانیان1 چکیده: از آنجایی‌که احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکومٌ به و دیگری اعتبار قضیه محکومٌ...

قتل از موانع ارث است

قتل از موانع ارث است

قتل از موانع ارث است قتل از موانع ارث است بنام خدا نوشته : دکتر ابوالحسن محمدی قال (ص) “لامیراث للقاتل” ” قتل از موانع ارث است ” ( قانون مدنی ) آنچه دراین...

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر امین‌پور، مدرس دانشگاه بررسی شد؛بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه    گروه حقوقی- ندا هلیلی: قواعد ارث در کشور ما امری است یعنی جای چانه‌زدن و...

دعوی بطلان تقسیم

دعوی بطلان تقسیم

دعوی بطلان تقسیم   حسين قربانيان*با عنایت به مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی، در خصوص راه‌های بطلان تقسیم، و با نسخ ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، چنانچه شخصی...

تقسیم ارث با وجود جنین

تقسیم ارث با وجود جنین

تقسیم ارث با وجود جنین در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر یوسفی صادقلو بررسی شد؛تقسیم ارث با وجود جنین    گروه حقوقی- ندا هلیلی: با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش...

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر امین‌پور، مدرس دانشگاه بررسی شد؛ آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث گروه حقوقی- ندا هلیلی: میراثی که از متوفی باقی می‌ماند...

میراث غیر مسلمان

میراث غیر مسلمان

 میراث غیر مسلمان منابع مقاله: مجله فقه اهل بیت، شماره 29، هاشمی شاهرودی، یسد محمود؛ مسائل مستحدثه بحثی در باب ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان و حجب ورثه غیرمسلمان طرح مساله و پیشینه...