دسته: مقالات امور حسبی

وکالت شما را در دعاوی امور حسبی بر عهده می گیریم

نکات کاربردی درباره هبه

نکات کاربردی درباره هبه

  اگر می خواهید مالتان را رایگان به دیگری ببخشید… هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب...

احراز وراثت

احراز وراثت

احراز وراثت احراز وراثت صابر ناظمی1 یکی از اسباب چهارگانه تملک، تملکات ناشی از وراثت است؛2 اموال به جا مانده از متوفی به طور قهری به خویشاوندان نزدیک‌تر او منتقل می‌شود، خواه وارث و...