دسته: مقالات امور حسبی

وکالت شما را در دعاوی امور حسبی بر عهده می گیریم

نگاهی به قوانین مدنی و امور حسبی

نگاهی به قوانین مدنی و امور حسبی

چگونه می‌توان اقدام به انحصار وراثت کرد؟ با فوت انسان اموال او به طور قهری به وراثش منتقل می‌شود، اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا...

ارث و موجبات آن در قانون مدنی

ارث و موجبات آن در قانون مدنی

ارث در لغت به معنای مالی است که از شخص متوفی (درگذشته) باقی مانده و در اصطلاح به معنای انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که انتقال اموال و دارایی‌های شخص متوفی به...

نکات کاربردی درباره هبه

نکات کاربردی درباره هبه

  اگر می خواهید مالتان را رایگان به دیگری ببخشید… هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب...

مراحل انحصار وراثت توسط وراث

مراحل انحصار وراثت توسط وراث

مراحل انحصار وراثت توسط وراث پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست...

احراز وراثت

احراز وراثت

احراز وراثت احراز وراثت صابر ناظمی1 یکی از اسباب چهارگانه تملک، تملکات ناشی از وراثت است؛2 اموال به جا مانده از متوفی به طور قهری به خویشاوندان نزدیک‌تر او منتقل می‌شود، خواه وارث و...

تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه

تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه

تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه ماهنامه کانون -> شماره 95 -> تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه نورعلی مظاهری1و محمد عظیمیان2 پیشگفتار قانون...