اخبار دعوتنامه های صادر شده جهت مهاجرت به استرالیا

نتايج دعوتنامه های مورخ 9 مارس 2016 در حال حاضر قابل دسترسی میباشد. به طور کلی تعداد دعوت ها در ژانویه و فوریه 2016 به طور چشمگیری افزایش یافته است. در نتیجه این افزایش، کاهشی چشمگیردر زمان انتظاربرای دعوت نامه های ویزای تخصص و مهارت اتفاق افتاده است. در نتیجه  حداقل امتیاز برای رشته هایی كه هنوز تكميل ظرفيت نشده اند مانند حسابداران، تحلیل گران تجارتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، و برنامه نویسان کاربردی و نرم افزار کاهش یافته است. تعداد دعوت نامه ها هم اکنون  به 1.300 عدد برای هر دوره دعوت کاهش یافته است، و حداقل امتیازات برای مشاغل فوق الذکر افزایش داشته است.

متن حاضر، خلاصه ای از زمان انتظار، تعداد دعوت های صادر شده و حداقل امتیاز لازم برای اخذ ویزای مستقل تخصص و مهارت، ساب کلاس 189و اسپانسر خانوادگی 489 می باشد.

هم چنین جزئیات شرایط برای برای رشته هایی كه هنوز تكميل ظرفيت نشده اند همانند حسابداران، تحلیل گران تجارتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، و برنامه نویسان کاربردی و نرم افزاربررسی شده است.

ساب کلاس 189، ویزای مستقل تخصص و مهارت

تعداد کلی دعوت ها برای ساب کلاس 189 به 2.600 عدد در ماه کاهش یافته است و یک روند نزولی را  از 4800 دعوتنامه در ژانویه  و 3.200 عدد در فوریه طی کرده است.

حداقل امتیاز لازم برای دعوت ویزای 189 به طور کلی 60 امتیاز می باشد. حداکثر زمان انتظار برای این دعوت با 60 امتیاز 3 هفته می باشد.

امتیازات و زمان انتظارذکر شده در بالا برای شغل هایی میباشد که تكميل ظرفيت شده اند. شرح اطلاعات مربوط به رشته هایی كه هنوز تكميل ظرفيت نشده اند را در ادامه ملاحضه می نمایید:

حسابداران:

تعداد دعوت برای حسابداران در ژانویه و فوریه 2016 افزایش یافته است و اینک به تعداد تقریبی 200 مورد در ماه کاهش یافته است.

در فوریه حداقل امتیاز مورد نیاز برای حسابداران  به 65 امتیاز کاهش یافت ولی اینک به همان 70 امتیاز بازگشته است. زمان انتظار برای افرادی که 70 امتیاز دارند کمتر از 1 هفته می باشد.

تحلیل گران سیستم و تجارت فناوری اطلاعات و ارتباطات:

به طور مشابه تعداد دعوتنامه های تحلیل گران سیستم و تجارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ژانویه و فوریه در اوج خود قرار گرفت و هم اکنون به تعداد بسیار پایین تنها 22 مورد در 9 مارس کاهش یافت.

به علت تعداد اندک دعوت نامه های صادر شده، حداقل امتیاز لازم از 60 امتیاز به 70 امتیاز برای این شغل افزایش یافته است.

برنامه نویسان کاربردی و نرم افزار:

تعداد دعوتنامه برای این شغل نیز کاهش یافته است البته نه به اندازه تحلیل گران سیستم و تجارت فناوری اطلاعات و ارتباطات. 218 مورد دعوت صادر شده است. این میزان بسیار پایین تر از ژانویه و فوریه می باشد، اما هنوز در اواسط سال مالی قرار دارد.

امتیازات لازم برای صدور دعوتنامه این شغل به 65 افزایش یافته است وزمان انتظار برای این امتیاز کمتر از 1 هفته خواهد بود.

اسپانسر منطقه ای، ساب کلاس 489:

طبق روال پیشین، صدور تعداد محدودی دعوتنامه برای ویزای موقتی اسپانسر خانوادگی، مهارت منطقه ای ساب کلاس 489 ادامه دارد و تنها 5 دعوتنامه صادر شده است.

حداقل امتیاز لازم برای صدور دعوتنامه جهت این ساب کلاس 70 امتیاز می باشد. با این امتیاز زمان انتظار کمتر از 1 هفته خواهد بود.

نتیجه گیری: به طور کلی تعداد دعوت های صادره برای ویزای مستقل تخصص و مهارت 189 مجددا کاهش یافته است. در نتیجه زمان انتظار برای بیشتر شغل ها افزایش یافته است و حداقل امتیاز برای دعوت به رشته هایی كه هنوز تكميل ظرفيت نشده اند افزایش داشته است.

مطالب مرتبط