1+5 تحریم ها را لغو نکرد مذاکرات هسته‌ای بازتمدید شد

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...