کمک خلبان قصد نابودی هواپیما را داشته است

بریس روبن دادستان مسئول تحقیق قضایی در خصوص سقوط هواپیمای ای ۳۲۰ اعلام کرد کمک خلبان این هواپیمای شرکت هواپیمایی «جرمن وینگز» که به تنهایی هدایت هواپیما را در اختیار داشته است ظاهرا قصد داشته است هواپیما را نابود کند.
وی در کنفرانسی خبری گفت :« پس از خروج خلبان از کابین هدایت هواپیما ،‌کمک خلبان به تنهایی هدایت هواپیما را برعهده داشته است و به شکلی عمدی او دکمه ها را دستکاری کرده است که موجب فرود هواپیما شود.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مارینیان ،‌ دادستان تصریح کرد اقدام کمک خلبان که ملیتی آلمانی دارد و تروریست تشخیص داده نشده است، می تواند به عنوان عزم او برای نابود کردن هواپیما تحلیل شود.

منبع: http://www.hamshahrionline.ir/details/290623/Incidents/worldincidents

مطالب مرتبط