ویزای کارآفرینی جدید جهت مهاجرت به استرالیا

به اطلاع متقاضیان محترم مهاجرت به استرالیا میرسانیم:

نوع جدیدی از ویزای کارآفرینی از نوامبر 2016 معرفی خواهد شد. به نظر میرسد این ویزا مشروط ( موقت ) و تقریبا شبیه ویزای سرمایه گذاری از طریق کارافرینی

(ساب کلاس 188) باشد. شرایط و ضوابط دقیق جهت اخذ این ویزا همچنان در حال بحث و بررسی است. متقاضی این ویزا ملزم به ارائه پشتوانه مالی از شخص ثالث می باشد. شخص ثالث می بایست پایه گذار یا سرمایه گذار برای شروع یک بیزینس باشد. به نظر میرسد برخی صلاحدید های احتمالی در این ویزا لحاظ شود. مثلا ممکن است اخذ اسپانسرشیپ  از یک ایالت مد نظر قرار گیرد.بر اساس اطلاعاتی که از این ویزا وجود دارد ایده  تجاری  برای راه اندازی کسب و کار میبایست دارای نوآوری و پتانسیل رشد بالایی باشد. امکان اخذ اقامت دایم منوط به ارائه  نظریات تجاری موفق وجود دارد.

مطالب مرتبط