ویزای شریک زندگی (همسر)

استرالیا ◄ ویزای شریک زندگی (همسر)

متقاضیان مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای شریک زندگی باید توسط همسر یا نامزد یا شریک زندگی خود که در استرالیا زندگی می کند ضمانت شوند. ضامن می بایست مقیم دائم، شهروند استرالیا یا شهروند قانونی نیوزلند بوده و حداقل 18 سال سن داشته باشد.

ارزیابی تخصصی و زبان انگلیسی برای این ویزا همانند ویزای  تخصص استرالیا وجود ندارد.

شرط لازم برای این ویزا شامل این است که با شریک زندگی خود رابطه مستمر داشته و با یکدیگر زندگی کنید، و یا به طور دائم از یکدیگر جدا نشده یا دور ازهم زندگی نکنید.

مطالب مرتبط