ویزای سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا (EB5)

آمریکا ◄ ویزای سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا (EB5)

کنگره آمریکا در سال 1990 برنامه سرمایه گذاری  را جهت کنترل مهاجرت های غیر قانونی به آمریکا و نیز جذب سرمایه های خارجی را به تصویب رسانداین ویزا یک رو شبه دست آوردن گرین کارت برای اتباع خارجی است که پول را در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری کند.

جهت دریافت این نوع گرین کارت سرمایه گذاری می بایست معادل$1،000،000 در مناطق مشخص شده سرمایه گذاری نمود.دولت آمریکا بطور موقت و آزمایشی میزان سرمایه گذاری در مناطق محروم با نرخ بیکاری بالا را به میزان$500،000  کاهش داده است.

 تعداد 3000 سرمایه گذار خارجی در هر سال می توانند تحت این نوع سرمایه گذاری، گرین کارت دریافت نمایند.

  سرمایه گذار می بایست درمناطق استخدام هدفمندبا بیکاری بالاو یا مناطق روستایی و محروم کشور امریکا مبلغ$500،000 را سرمایه گذاری نموده و برای مدت 2 سال حداقل 10کارگر آمریکایی به استثنای سرمایه گذاروخانواده درجه اول فرد سرمایه گذارشغل ایجاد کنند.درصورت  تایید درخواست سرمایه گذاران خارجی، به سرمایه گذارو وابستگان آنهااقامت دائم معتبر و مشروط به مدت دو سالاعطا می شود.سرمایه گذا رباید ظرف مدت90  روزقبل ازانقضاا قامت دائم مشروط شوا هدی مستند براینکه سرمایه گذاری مورد نیازو مفیدی ساخته شده است ومشاغل به وجود آمده حفظ شده اند ارائه دهد.

ویزای سرمایه گذاری 500000 دلاری:

در این نوع سرمایه گذاری فرد سرمایه گذاراز ابتدا گرین کارت کشور آمریکا را دریافت می کند سپس یک پروژه معرفی شده توسط دولت را خریداری می کند وموظف به ایجاد شغل برای 10 نفر به مدت 2 سال است که معمولا بازدهی پروژه ها بین 3 تا 5 سال مشخص می شود. باید توجه داشت که در این مورد از سرمایه گذاری دولت تعهدی در قبال سود یا زیان شما نخواهد داشت.

ویزای سرمایه گذاری 1000000 دلاری:

در این نوع سرمایه گذاری فرد سرمایه گذار

باید تجارتی را در کشور آمریکا بخرد یا منتقل کند و همچنین موظف به ایجاد شغل برای 10 نفر به مدت 2 سال است که فرد سرمایه گذار باید در مدت 2 سال اعلام سود و زیان کند که در صورت زیان از کشور

اخراج می شود.

از جمله امکانات و شرایطی که می توان برای یک فرد سرمایه گذار برای کشور امریکا در نظر گرفت:

دریافت گرین کارت( اقامت دائم) جهت خود، همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال داشتن حق انتخاب بین مهاجرت خانوادگی به آمریکا، زندگی و اشتغال به کار در هرنقطه که مورد نظرتان باشد و یا نگه داشتن کار و زندگی در کشور خود درحالی  که فرزندانتان در ایالت متحده مشغول تحصیل هستند.

ورود به خاک ایالات متحده آمریکا در حداقل زمان ممکن کسب موفقیت های اقتصادی با استفاده از موقعیت ها و فرصت های مناسب سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا عدم نیاز حضور روزانه در محل کار و استخدام کارگران از جانب سرمایه گذاران با توجه به این که به حضور روزانه سرمایه گذار در محل سرمایه گذاری شده از شروط لازم نمی باشد لذا سرمایه گذار می تواند محل زندگی خود را در هرایالتی به دلخواه انتخاب نماید.

برای سرمایه گذاری در کشور امریکا ابتدا بایستی سرمایه گذاری در یکی از مراکز منطقه ای مورد تایید دولت ایالات متحده آمریکا سپس فرم درخواست مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را تکمیل کرده و آن به اداره مهاجرت ارسال کرده اداره مهاجرت آمریکا ظرف مدت 90-30 روز نسبت به تایید درخواست مربوطه اقدام می نماید.

درآخرمراجعه به سفارت آمریکا و دریافت گرین کارت موقت برای افرادی که خارجاز آمریکا زندگی می کنند. (کسانی که در خود آمریکا زندگی می کنند می توانند شرایط مهاجرتی شان را تغییر دهند و اقدام به گرفتن گرین کارت سرمایه گذارینمایند.دریافت گرین کارت دائم بعد از 2 سال امکان پذیر است)

مطالب مرتبط