هزینه زندگی در انگلستان

هزینه زندگی در انگلستان

هزینه زندگی دانشجویی در انگلستان باتوجه به شهر محل زندگی و نوع زندگی هر فرد متفاوت می باشد اما برای آنکه پیش بینی مناسبی در مورد هزینه زندگی در انگلستان داشته باشید موارد زیر خدمت شما اعلام می گردد.

به صورت کلی هزینه زندگی در انگلستان بر حسب شهر محل زندگی به دو قسمت تقسیم می گردد:

الف – هزینه زندگی در لندن

هزینه زندگی در شهر لندن از نظر سفارت انگلستان حدودا ماهی 1000 پوند در نظر گرفته می شود (و بر همین اساس هم دانشجو می بایست حساب بانکی خود را که به سفارت نشان می دهد بر مبنای همین عدد باشد) . بنابراین به طور مثال اگر کسی می خواهد مثلا 9 ماه در لندن زبان انگلیسی بخواند می بایست حدودا 9000 پوند را در نظر بگیرد.

ب –هزینه زندگی در خارج از لندن

هزینه زندگی در خارج لندن از نظر سفارت انگلستان حدودا ماهی 800 پوند در نظر گرفته می شود (و بر همین اساس هم دانشجو می بایست حساب بانکی خود را که به سفارت نشان می دهد بر مبنای همین عدد باشد) . بنابراین به طور مثال اگر کسی می خواهد مثلا 9 ماه در غیر لندن (مثلا منچستر) زبان انگلیسی بخواند می بایست حدودا 7200 پوند را در نظر بگیرد.

لازم به ذکر است این عدد بر اساس نوع زندگی هر فرد تغییر می کند اما به صورت کلی این عدد، عدد مناسبی برای محاسبه هزینه زندگی شما در بریتانیا می باشد.

برای اینکه بدانید در ابتدای ورود به انگلستان چه میزان پول باید با خود به همراه داشته باشید و در مجموع برای تحصیل چه هزینه هایی را باید در نظر داشته باشید مستلزم محاسبه هزینه های زندگی و  هزینه های تحصیلی   است. به این منظور ما هزینه ها را به 3 دسته مختلف تقسیم کرده ایم:

– هزینه های مسکن

– هزینه های زندگی

– هزینه های تحصیلی

به طور کلی هزینه های زندگی در شهرهای مختلف انگلستان  متفاوت است.

با توجه به شهری که شما انتخاب می نمایید هزینه های زندگی متفاوت خواهد بود. اما به طور کلی می توان هزینه های زندگی دانشجویی را بین 650 تا 1000 پوند در هر ماه در شهرهای مختلف انگلستان تخمین زد.

مطالب مرتبط