نشانه‌هایی از لغو تحریم‌ها دریافت شد

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...