مهاجرت به استرالیا با ویزای خویشاوندی یا فامیلی

متقاضیان مهاجرت به استرالیا با ویزای فامیلی (خویشاوندی) لازم است با توجه به تغییرات 2012 و پیچیدگیهای اخذ این نوع ویزا با موسسه مشاوره و تماس داشته باشند.

اما به طور کلی مهاجرت به استرالیا(والدین) برای ما ایرانیان از اهمیت برخورداراست که به صورت کلی میتوان به مطالب زیر اشاره کرد:

مهاجرت به استرالیا (والدین)

ویزای والدین به دو گروه اصلی طبقه بندی می شود:
این دو گروه خود به 6 نوع ویزای موقت و دائم تقسیم بندی می شود که در حال حاضر در دسترس  والدینی که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند، قرار گرفته است. متقاضیان انواع ویزای والدین کمک کننده باید مشارکت بیشتری در پرداخت هزینه های لازم جهت تامین سلامت آینده خود داشته باشند. تعداد ویزاهای درنظر گرفته برای این گروه در هر سال معمولا 3 برابر گروه ویزاهای والدین عادی است. در نتیجه درخواستهای مهاجرت به استرالیا درگروه ویزاهای والدین کمک کننده با سرعت بیشتری نسبت به گروه ویزاهای والدین عادی بررسی می گردد.
متقاضیان مهاجرت به استرالیا در تمامی ویزاهای والدین (عادی یا کمک کننده) هنگام درخواست ویزا باید واجد شرایط زیر باشند:
·    فرزند شما باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلندی مقیم  استرالیا باشد.
·         فرزند شما باید در استرالیا سکونت داشته (در بیشتر موارد حداقل 2 سال سکونت لازم می باشد) و همچنین باید کفیل شما نیز بشود.
·         شما باید آزمون توازن خانواده را رعایت کرده باشید. (یعنی حداقل نیمی از فرزندان شما باید مقیم دائم استرالیا باشند و یا اینکه تعداد فرزندان شما که در استرالیا بطوردائم زندگی می کنند بیشتر از فرزندانی باشد که در کشورهای دیگر زندگی می کنند.)
·         شما باید شرایط لازم را از لحاظ سلامت جسمانی و امنیتی دارا باشید.
·         شما باید قادر به پرداخت هزینه های مرحله اول و دوم پرونده خود باشید.
والدین می توانند بر اساس طبقه بندی های زیر برای مهاجرت به استرالیا به صورت اقامت ذایم اقدام کنند:
·         والدین کمک کننده
·         والدین سالخورده کمک کننده
·         والدین عادی
·         والدین سالخورده عادی
توجه: والدین متقاضی مهاجرت به استرالیا ( ویزاهای دائم ) غیر از داشتن کفیل، باید یک ضامن معتبر در استرالیا نیز داشته باشند.
همچنین والدین می توانند برای مهاجرت به استرالیا به صورت موقت بر اساس طبقه بندی زیر اقدام کنند:
·         والدین کمک کننده (موقت)
·         والدین سالخورده کمک کننده (موقت)

ویزای والدین عادی و ویزای والدین کمک کننده

مطالب مرتبط