مهاجرت به آمریکا از طریق اخذ ویزای نامزدی آمریکا

آمریکا ◄ مهاجرت به آمریکا از طریق اخذ ویزای نامزدی آمریکا

برای اخذ اقامت و تابعیت کشور امریکا شما می توانید از طریق ویزای نامزدی اقدام نمایید که با توجه به قوانین کشور آمریکا دارای شرایط خاصی می باشد.دانستن حقوق مدنی کشور آمریکا در خصوص گرفتن ویزای نامزدی امری است که باید توسط وکلایی مجرب صورت پذیرد.وکلای موسسه حقوقی مبین عدالت با توجه به شناخت و آگاهی از قوانین ایالات متحده آمریکا و با داشتن صد ها پرونده موفق در امور مهاجرتی خدماتی ارزنده به شما ارائه می دهند.

 ویزای نامزدی آمریک  (   visa  K-1  )

ویزای نامزدی برای نامزد یک شهروند آمریکایی صادر می شود تا بتواند نامزد خود را برای ازدواج به آمریکا بیاورد.

اخذ ویزای نامزدی دارای شرایطی است از جمله:

1) دو طرف از لحاظ قانونی مشکلی برای ازدواج کردن نداشته باشند.

2) شخصی‌ که فاقد ملیت آمریکا یی است باید به قصد ازدواج وارد خاک آمریکا شودونامزد فرد باید آمریکایی باشد.

3)مدارکی را مبنی بر آشناییت دوطرف ارائه دهند.

متقاضی ویزای نامزدی باید پس از اخذ ویزا و ورود به خاک ایالت متحده اقدام به نامزدی کند.این افراد باید ظرف مدت 90 رئز این کار را انجام دهند و‌ اگر ازدواج ظرف ۹۰ روز صورت نگیرد، ویزای نامزدی آنها باطل می شود.

 

ما در ایران دفتر داریم در مقابل تمام پرداخت ها به طور قانونی با مهر و امضا صادر می کنیم.

مطالب مرتبط