لفاظی حامیان تروریسم در خاورمیانه آنها را به جان هم انداخت

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...