شروع ویزاهای موقت پناهندگی استرالیا

دولت استرالیا پس از ماهها کشمکش در خصوص وعده های انتخاباتی مبنی بر عدم اعطای ویزای اقامت دایم به پناهندگانی که با قایق وارد آبهای استرالیا شده اند، موفق گردید با جلب نظر سایر احزاب در سنا، ویزاهای موقت پناهندگی را که برای چندین سال بسته شده بود مجددا احیا نموده و ار این پس به تمام کسانی که با ویزاهای موقت در خاک استرالیا هستند و یا کسانی که در جزیره کریسمس هستند در صورت پذیرفته شدن درخواست آنها ویزاهای موقت 3 و یا 5 ساله اعطا گردد. این ویزاها فعلا شامل افرادی که در نارو هستند نخواهد شد.این ویزاهای موقت شامل دو نوع ویزای زیر خواهند بود:

1- ویزای موقت 785(TPV)
این ویزا 3 ساله بوده و برای کسانی است که به صورت غیر قانونی وارد خاک استرالیا شده باشند و عمدتا 30 هزار نفری که با قایق وارد آبهای استرالیا شده باشند را شامل میشود.

2- ویزای Safe Haven Enterprise هست که 5 ساله خواهد بود و برای کسانی است که در مناطق رجیونال استرالیا زندگی و کار کنند.

مطالب مرتبط