شرایط مهاجرت به کانادا

شرایط مهاجرت به کانادا

 

اشخاصی که می توانند برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند به دسته های ذیل تقسیم می شوند.

الف) گارگران ماهر و حرفه ای ها

این دسته از اشخاص برحسب میزان تحصیلات، تجربه کاری، معلومات زبان انگلیسی یا فرانسه به عنوان مقیم دائم کانادا انتخاب می شوند.

تحصیلات

25 امتیاز

مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه

24 امتیاز

تجربه کاری

21 امتیاز

سن

10 امتیاز

درخواست کار از کانادا

10 امتیاز

قابلیت سازگاری

10 امتیاز

 

 حداقل نمره جهت پذیرش 67 می باشد.

ایالت کبک برای انتخاب از شاخص های خود استفاده می کنند. که این شاخص ها عبارتند از :

·         مدرک رسمی که نشان می دهد دولت کبک شما را پذیرفته است.

·         برای سیتی زن شیپ و مهاجرت درخواست جداگانه لازم است.

·         معاینه پزشکی

·         عدم سوء سابقه

·         پول کافی

هزینه زندگی هر فرد در کانادا برای مدت سه ماه 2748 دلار کانادا می باشد.

یک خانواده با دو فرزند بالای هجده سال ویا دو فرزند زیر هجده سال باید حداقل 4872 دلار برای سه ماه داشته باشند.

به علاقمندانی که در سیستم انتخابی کبک انتخاب شوند گواهی مخصوص اعطا می شود.

متخصصین برای واجد شرایط شدن در این روش باید با توجه به جدول زیر امتیاز کافی را کسب نمایند. یک متقاضی مجرد باید حداقل 55 امتیاز و یک متقاضی متاهل باید حداقل 63 امتیاز بدست آورد.

آموزش

حداکثر 28 امتیاز

سابقه کار

حداکثر 8 امتیاز

سن

حداکثر 16 امتیاز

مهارت زبانی

حداکثر 22 امتیاز

داشتن خانواده در کبک

حداکثر 3 امتیاز

سکونت در کبک

حداکثر 5 امتیاز

ویژگی های همسر

حداکثر 16 امتیاز

درخواست کار معتبر

حداکثر 10 امتیاز

فرزند

حداکثر 8 امتیاز

خودکفایی مالی

یک امتیاز

سازگاری

حداکثر 6 امتیاز

ب) سرمایه گذاران ،کارآفرینان وافرادی که می خواهند برای خود در کانادا کار کنند

این دسته از اشخاص به تجربه کاری و مبلغ 400000 دلار کانادا پول نیاز دارند و به سه دسته تقسیم می شوند:

– سرمایه گذاران

در موارد زیر از این گروه امتحان به عمل می آید

·         تحصیلات

·         تجربه کاری

·         زبان انگلیسی یا فرانسه

·         قابلیت سازگاری

 کار آفرینان

در موارد زیر از آن ها امتحان به عمل می آید و باید حداقل نمره 35 را از 100 کسب کنند

·         تجربه کاری (دو سال)

·         مبلغ سیصد هزار دلار کانادا

– افرادی که می خواهند برای خود کار کنند

·         تجربه مورد نیاز در رابطه با مدیریت مزرعه واین که قصد داشته باشند مزرعه ای را در کانادا خریداری و مدیریت کند.

پس از این که تقاضا خود را مطرح کردند مراحل ذیل اجرا می شود:

·         مراحل ارزیابی درخواست

·         پروسه زمانی

·         آزمایشات پزشکی

·         چک کردن عدم سوء سابقه

·         تصمیمی که در درخواست خود ذکر کرده اید

·         تغییر آدرس

·         تایید اینکه مقیم دائمی هستید

·         سرمایه گذاری کردن

ج) حمایت از خانواده خود

چنانچه تبعه کانادا هستید یا مقیم دائم این کشور هستید اشخاص زیر را می توانید حمایت کنید:

·         همسر

·         اشخاصی که یک سال در ارتباط مستمر با شما هستند(دارای جنسیت یکسان یا متفاوت)

·         اشخاصی که به طور مستمر به مدت یک سال با شما زندگی نکردند (به دلیل مشکلات شرعی ازدواج صورت نگرفته) ولی باید ثابت شود که این طور بوده است.

·         فرزند یا فرزند خوانده شما

·         پدربزرگ و مادربزرگ شما

چنانچه که مقیم دائم کانادا شوید می توانید آنجا زندگی کنید ، درس بخوانید و کار کنید.

جهت اسپانسر شدن باید دارای هجده سال یا بیشتر باشید. افرادی را که اسپانسر آنها هستید باید به مدت سه سال از تاریخی که مقیم آنجا می شوند حمایت کنید.

حمایت مالی را برای فرزند خود به مدت 10 سال داشته باشید یا این که این حمایت تا وقتی صورت گیرد که فرزند شما 25 ساله شود.(هر موردی که زودتر صورت گرفت)

هنگامی که وارد کانادا می شوید به عنوان مقیم دائم باید نیازهای ضروری خود و خانواده خود را مهیا نمایید.

چنانچه که بستگان شما به کانادا می آیند به عنوان مقیم دائم شما مسئول حمایت مالی آنها هستید و باید مطمئن شوید بستگان شما احتیاج به مساعدت مالی از جانب دولت کانادا ندارند.

مطالب مرتبط