سرمایه گذاری در کانادا

کانادا ◄ سرمایه گذاری در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا :

سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی و آمریکا وکانادا یکی از روشهای اقامتی میباشد که معمولا کشورها برای تشویق سرمایه گذار خارجی در قبال سرمایه مشخصی اقدام به اعطا اقامت به شخص و همراهان شخص میکنند و البته منظور از همراهان خانواده شخص یعنی همسر و فرزندان زیر سن قانونی شخص میباشد  و این راه یکی از راه های تشویقی برای بحث جذب سرمایه گذاری میباشد کشورهایی مانند آمریکا و کانادا از پیشرو ترین کشورها در این بحث میباشد .

در این مقاله قصد داریم در مورد سرمایه در کانادا صحبت کنیم ولی ذکر این موضوع لازم هست که هم اکنون این روش قابل انجام نمیباشد و فعلا دولت کانادا اقامت از طریق ویزای سرمایه گذاری را قبول نمیکند . ولی ما در این مقاله اقامت از این روش را توضیح میدهیم .

مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری از کم شرط ترین و سریع ترین انواع مهاجرت به کانادا روش مهاجرت سرمایه گذاری میباشد. در میان برنامه های سرمایه گذاری مهاجرتی سایر کشورهای مهم مهاجرپذیر مانند استرالیا، انگلستان و آمریکا در حال حاضر مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری از آسانترین و ارزانترین انواع مهاجرت میباشد (حتی پس از تغییرات اعمال شده اخیر بر قوانین مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری).

برخی از ویژگیهای برجسته مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری شامل موارد زیر میشوند:

 • سرعت بالای اداره مهاجرت کانادا در پردازش پرونده های مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری
 • درصد قبولی به مراتب بالاتر در مقایسه با سایر روشهای مهاجرت به کانادا
 • عدم نیاز به ارائه مدرک رسمی زبان انگلیسی یا فرانسه
 • پایین ترین مبلغ سرمایه گذاری در مقایسه با برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری سایر کشورهای مهم مهاجرپذیر مانند استرالیا، انگلستان و آمریکا
 • امکان درخواست مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری از طریق استان کبک کانادا که روند پرونده را به مراتب سریع تر می کند

درخواست برای مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری به 2 طریق امکانپذیر میباشد:

 1. مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری از طریق استان کبک کانادا
 2. مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری از طریق دولت فدرال کانادا

در این دو روش شرایط تقریبا مشابه میباشد ولی تفاوتهایی نیز با هم دارند که در ادامه مطالب شرایط و تفاوتها بررسی میشود…

متقاضیان این روش باید دارای شرایط زیر باشند :

 1. دارای تجربه مدیریت يك کسب و کار، به مدت حداقل دو سال در پنج سال گذشته، و یا مدیریت حداقل پنج کارمند تمام وقت به مدت حداقل دو سال در پنج سال گذشته
 2. مالکیت دارایی منقول و غیرمنقول به ارزش حداقل 1,600,000$ کانادایی
 3. توانایی و تعهد به پرداخت 180,000$ کانادایی بدون برگشت یا پرداخت ودیعه قابل برگشت 800,000$ کانادایی به مدت 62 ماه

تفاوتهای عمده مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری دولت فدرال با مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری استان کبک شامل موارد زیر میشوند:

 •  معمولا ویزای متقاضیان مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری استان کبک زودتر از مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری دولت فدرال صادر میشود
 • تفاوت در نحوه ارائه مدارک مهاجرت
 • تفاوت در زمان پرداخت مبلغ سرمایه گذاری نکته قابل توجه اینست که مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری دولت فدرال از ارزانترین و کم شرط ترین انواع مهاجرت در میان برنامه های سرمایه گذاری مهاجرتی سایر کشورهای مهاجرپذیر دیگر مانند استرالیا، آمریکا و انگلیس محسوب میشود.

کلیدی ترین عامل موفقییت پرونده های مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری از طریق دولت فدرال تشکیل یک پرونده مدیریتی قوی برای متقاضی و همینطور ارائه توضیحات منطقی در مورد چگونگی کسب اموال متقاضیان میباشد. .

سرمایه گذاری در کانادا

مطالب مرتبط