سرمایه گذاری در سوئد

سوئد ◄ سرمایه گذاری در سوئد

کشور سوئد از جمله کشور های مورد تخصص ما می باشد .

در حال حاضر امکان سرمایه گذاری در سوئد وجود دارد . اما این کشور شرایط خاصی را برای جذب نیروی مهاجر و سرمایه تعیین نموده است .

( خدمات حقوقی بین المللی را به وکلای داخل کشور بسپارید ، ما در ایران و خارج کشور به شما رسید کتبی رسمی می دهیم )

سرمایه ای که با استفاده از آن می توان برای اخذ ویزای سرمایه گذاری در سوئد اقدام نمود مبلغی است معادل 150 تا 200 هزار دلار؛ که این سرمایه را به دو روش ذیل می توان به کشور سوئد منتقل نمود:

1 . تمام مبلغ را به صورت یک جا به کشور سوئد منتقل نمایید و بلافاصله بعد از ورود به این کشور با استفاده از این سرمایه شروع به کار و فعالیت نمایید .

2. راه حل دوم بدین صورت است تمام این مبلغ را نه به صورت یکجا بلکه در مراحل مختلف به کشور سوئد منتقل نمایید .

شایان ذکر است که در هر دو روش بالا می بایستی تمام مبلغ 150 یا 200 هزار دلار به کشور سوئد منتقل گردد . حتی اگر برای به راه انداختن کار مورد نظر تنها مبلغ 100 هزار دلار کافی باشد ، تمام این مبلغ از آن کشور سوئد خواهد شد .

البته هزینه ثبت شرکت در کشور سوئد بسیار ناچیز است ، لیکن این روش به مفهوم اخذ اقامت و سرمایه گذاری نمی باشد ؛ به پیشنهاد موسسه ما اگرچه تمایل دارید که در این کشور تجارتی را خریداری کنید ، می بایستی که سرمایه حداقلی داشته باشید .

برای اقدام در این روش لازم است که BUSINESS PLAN  وجود داشته باشد که توسط موسسه تهیه می گردد . این فرم شامل برنامه ای است که فرد متقاضی برای به کار گیری سرمایه خود توضیحاتی را ارائه می نماید .

پروسه زمانی برای کسب ویزای سرمایه گذاری در کشور سوئد حداقل 8 تا 10 ماه می باشد و با توجه به نوع فعالیتی که فرد سرمایه گذار انجام می دهد ،بعد از 3 تا 4 سال  قابل تبدیل به اقامت دائم می باشد .

شرایط تبدیل ویزای شما به اقامت دائم منوط به این می باشد که سرمایه گذاری شما قادر به استیفای سود باشد و توسط فرد سرمایه گذار مالیات پرداخت شود و اصول مقرره قانونی به صورت کامل اجرا شود ؛لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در این کشور به تنهایی دلیلی برای اخذ ویزا نمی باشد و  متاسفانه بسیاری از افراد به بهانه ثبت شرکت از مردم اخاذی می کنند . هزینه ثبت شرکت در سوئد کمتر از 500 دلار می باشد و گاه اتفاق می افتد که برای ثبت شرکت از متقاضیان مبلغی بیش از 10 عزار دلار دریافت می کنند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مراحل اخذ اقامت سوئد از طریق سرمایه گذاری ، می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید .

مطالب مرتبط