زمان رسیدگی منطقی به پرونده‌های دیوان عدالت 4 تا 6 ماه است

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...