رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت ایام حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت دولتی

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...