دور جدید تحرکات کاخ سفید در تحریم مخالفان با واکنش جهانی روبرو شد

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...