دوره ویژه تحصیل همراه با کارآموزی در انگلستان

انگلستان ◄ دوره ویژه تحصیل همراه با کارآموزی در انگلستان

دوره های کاری برای کار آموزان رشته های مختلف همراه با زبان تخصصی آن رشته در انگلستان و سایر کشورها 

این دوره ها به این نحو است که شما در یک دوره کوتاه مدت زبان انگلیسی شرکت نموده و حد اقل چهار هفته در خصوص آن رشته یا به طور عمومی زبان مطالعه نموده و ما به این اطمینان دست می یابیم که شما حداقل نیاز زبان را مرتفع می نمایید. سپس شما به یک شرکت،بیمارستان، موسسه مالی و یا به هر حال یک بنگاه اقتصادی معرفی می گردید.تا در آن جا مشغول به کار شوید.البته برای این دوره کار ورزی قاعدتا حقوق دریافت نمی کنید و لیکن اگر بتوانید در این دوره سه ماهه کار ورزی نظر کار فرما را جلب و از خود به چنان رضایتی برسانید که ایشان به عنوان حامی از شما (sponser) اقدام نمایند، دیگر می توانید برای کار تقاضای ویزا نموده و بمانید.

در واقع این یک فرصت استثنایی است برای کسانی که به خود ایمان دارند و می دانند که اگر در محیط کاری در حدود سه ماه همکاری نمایند می توانند از خود آثاری بر جای گذارند و سطح دانش خود را ارتقا دهند.

این دوره چندین نکته مثبت دارد:

اولا زبان شما به سطح عالی ارتقا می یابد، ثانیا با دانش عملی روز دنیا آشنا می گردید و این خود بی نظیر است. سوم این که احتمال کار کردن و سپس اخذ ویزای اقامت هم وجود دارد.

شرکت هایی که فعلا برای شما امکان کار یابی دارد از جمله شامل :

۱- Disney land ( در فرانسه)

۲- Hilton Hotel(هتل هیلتون در دورت مونت انگلستان )

۳- ) Raw Fish Recordاز نام های مشهور در موسیقی برای هنرمندان در انگلستان )

۴- Irish Bank Allied(بانک رسمی و مشهور ایرلند)

۵- Cold well Banker(در آمریکا جهت امور ملکی)

۶-   of commerce)Miami Beach ( Chamber(در نیو یورک)

,  ……

و بسیاری از کمپانی های مشهور و بین المللی که بی نظیر هستند و واقعا موقعیتی فوق العاده به نظر می رسد هر چند که ما تضمین نمی نماییم که شما بعد از دوره کار آموزی حتما در آن شرکت کار بگیرید و بمانید. این به شما بستگی دارد و توانایی شما و این که آن شرکت را متقاعد کنید که شما با شرایطی عالی این ارزش را دارید که در آنجا به کار ادامه دهید. و این چیزی نیست که ما ثابت کنیم بلکه شما باید اثبات کنید. اما ما این را می دانیم که این تجربه برای سطح اطلاعات شما بی نظیر است و شاید ما از تنها موسسات خاور میانه هستیم که چنین موقعیتی را برای شما فراهم آوریم.این امکان کار آموزی برای پزشکان ، خبرنگاران ، حقوق دانان ،پرستاران، IT (فراموش نکنید رشته های مرتبط با ITبسیار مورد تقاضا است )کامپیوتر ، فنی، تجارت و بازرگانی (بسیار مورد تقاضا است )، کار ورزی در رشته های مختلف دیگر…..

مطالب مرتبط