در سال ۲۰۱۶ کانادا ۳۰۵ هزار مهاجر خواهد پذیرفت

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...